چهارشنبه، ۲۶ تير ۱۳۹۸

درباره ما


گروه علمی سامانه یکپارچه اطلاع رسانی داروها و سموم، متشکل از داروسازان و پزشکان متخصص علوم دارویی، سم شناسی، داروشناسی، داروسازی بالینی، پزشک متخصص داخلی و همچنین متخصص اقتصاد دارویی می باشد که با هدف ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی مردم و گروه علوم پزشکی و نیز جلوگیری از سرگردانی بیماران و همراهان بیمار در روند تهیه دارو، تشکیل شده است. این گروه علمی تلاش دارد با گردآوری و در اختیار قرار دادن جدیدترین اطلاعات علمی و کاربردی در خصوص دارو، منبع با ارزشی از اطلاعات دارویی و مسمومیتها را در اختیار هموطنان و گروههای تخصصی قرار دهد.